Løse Jakker - fortsatt på veien med stor suksess!
LØSE JAKKER er et morsomt lite band som har holdt på i snart 10 år, med samme besetning; musikerne består nemlig av 2 gamle ringrever i bransjen med lang fartstid i en rekke band og sammenhenger fra 70-tallet og frem til i dag.

DISSE TO ER ALTSÅ LØSE JAKKER OG . . . .
LØSE JAKKER ER AKKURAT DET !!

Kontakt Kim på tlf. 936 17 433 eller mail: kimtherk@online.no

P.G. treffer du på tlf. 63 80 05 62 eller mail: pe-ron@online.no

Her kan du sende en uforpliktende forespørsel om booking av Løse Jakker!
Spillested:
Arrangør:
Kontaktperson:
Tlf. kontaktperson:
Ønsket spilledato:
Type arrangement: Konsert/Pub/Utested
  Privat arrangement
  Annet(spesifisèr under)